Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin
Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin. Gambar: Maksugi

Guru urang sarerea
Kiai Ma’ruf Amin namina
ti wetan teureuh Sumedanglarang
teureuh Nawawi Al-Bantani ti kulonna
Sanad elmuna nyambung ka Tebuireng
ka Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari

Guru urang sarerea
Kiai Ma’ruf Amin asmana
Masagi elmuna
kawentar komarana
ahli elmu ekonomi Islam tea
nu diaku ku balarea

Cunduk kana waktuna
ninggang kana mangsana
kiwari mantenna ngagupay
ka urang sarerea
para santri sareng muridna
hayu urang waler ku sumanget
ku sami’na wa atho’na

Teks: Iip Yahya
Gambar: Maksudi

Komentari